وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
وزارت بهداشت، برجسته‌ترین دستگاه اجراکننده بودجه‌ریزی عملیاتی است
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت، برجسته‌ترین دستگاه اجراکننده بودجه‌ریزی عملیاتی است

دکتر صدرالسادات، پشتیبانی از ماموریت‌های انجام شده در حوزه سلامت را از وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانست و گفت: در حوزه عمرانی بیش از ۹ هزار پروژه با مساحتی بالغ بر ۵ میلیون متر مربع به پایان رسیده و ۳۰ هزار تخت جدید به بخش درمانی افزوده شده است.

معیشت کارمندان، دغدغه اصلی بنده است
معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

معیشت کارمندان، دغدغه اصلی بنده است

معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت انسانی ترین وزارتخانه دولت است چون موضوع فعالیت خدمتگزاری این وزارتخانه، انسان و ارتقای سلامت مردم است.

هیچ وقت واگن دستگاه تحت مسئولیتم را به لوکوموتیو سیاست نبسته ام/ مدیریت در شرایط سخت، هنر است
وزیر بهداشت در مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

هیچ وقت واگن دستگاه تحت مسئولیتم را به لوکوموتیو سیاست نبسته ام/ مدیریت در شرایط سخت، هنر است

وزیر بهداشت گفت: روزی که برای خدمتگزاری به مردم به وزارت بهداشت آمدم، یکی از دیدگاه های بنده این بود که مدیران و مسئولان این وزارتخانه راحفظ کنم و ابقای معاونان وزارت بهداشت کار را به جایی رساند که در برخی رسانه‌ها عنوان شد که حکم ابقای دکتر هاشمی را نیز امضا کنم و این روال را به سخره گرفتند چون مرسوم است که هر مسئول جدیدی باید تمام مدیران را برکنار کند که این جزو مرام بنده نیست.

تقدیر از وزارت بهداشت به‌عنوان دستگاه برتر دولتی در حوزه آموزش و بهسازی
در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی انجام شد:

تقدیر از وزارت بهداشت به‌عنوان دستگاه برتر دولتی در حوزه آموزش و بهسازی

در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی، از وزارت بهداشت به‌عنوان یکی از 13 دستگاه برتر دولتی بر اساس ارزیابی شاخص‌های عمومی حوزه آموزش و بهسازی سال 1396، تقدیر شد.

اجرای موفق نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت بهداشت، اقدام بزرگی است
معاون توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت تاکید کرد:

اجرای موفق نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت بهداشت، اقدام بزرگی است

معاون توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت، اجرای موفق نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت بهداشت را اقدام بزرگی دانست و از همکاران دست‌اندرکار برای موفقیت در این حوزه و دریافت لوح تندیس نقره‌ای جایزه بلوغ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، قدردانی کرد.

اهدای تقدیرنامه دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی به هفت دانشگاه علوم پزشکی
در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی اتفاق افتاد:

اهدای تقدیرنامه دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی به هفت دانشگاه علوم پزشکی

در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید بر تجارب بین‌الملل، تقدیرنامه دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به هفت دانشگاه علوم پزشکی کشور اهدا شد.

عرض تسلیت

عرض تسلیت

تسلیت به رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان