وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امیراعلم افتتاح شد
با حضور سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت؛

کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امیراعلم افتتاح شد

با حضور سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امیراعلم افتتاح شد.

گزارش تصویری افتتاح کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امیراعلم با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت

گزارش تصویری افتتاح کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امیراعلم با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت

گزارش تصویری افتتاح کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امیراعلم با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت

برنامه توانمندسازی روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد
به همت موسسه عالی توسعه و تربیت نظام سلامت ایران؛

برنامه توانمندسازی روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد

برنامه توانمندسازی روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور ۲۴ نفر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ميزباني موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران آغاز شد.

بازدید سیدکامل تقوی نژاد از دانشکده بهداشت و داروسازی و ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد+عکس
سفر یزد/2

بازدید سیدکامل تقوی نژاد از دانشکده بهداشت و داروسازی و ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد+عکس

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در سفر به یزد از دانشکده بهداشت و داروسازی و ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد بازدید نمود.