وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
عرض تسلیت

عرض تسلیت

تسلیت به مشاور محترم معاون توسعه مدیریت و منابع

نماینده وزارت بهداشت و دبیر هیات مرکزی گزینش منصوب شد
با حکم دبیر هیات عالی گزینش کشور

نماینده وزارت بهداشت و دبیر هیات مرکزی گزینش منصوب شد

با توجه به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت با حکم دبیر هیات عالی گزینش کشور، به‌عنوان نماینده این دستگاه در هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت و دبیر این هیات منصوب شد.

دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت

دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، «سید کامل تقوی‌نژاد»، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت را به‌عنوان دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت منصوب کرد.

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی حوزه سلامت، در اولویت است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی حوزه سلامت، در اولویت است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در مراسم گرامی‌داشت روز مهندس، با اشاره به اقدامات ارزشمند وزارت بهداشت در زمینه پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت، بر اولویت قراردادن اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع، تاکید کرد.

قدردانی معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مدیران حوزه سلامت
با ارسال پیام‌های جداگانه‌ای انجام شد:

قدردانی معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مدیران حوزه سلامت

معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با ارسال پیام‌هایی، از معاونان وزیر بهداشت و روسا و معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، قدردانی کرد.